Понеділок, 15 Квітня, 2024

Політика щодо прийняття та використання пожертв на здійснення статутної діяльності Громадською організацією «Центр журналістських розслідувань «Сила правди»

 1. Визначення понять. 

1.1 У цій політиці щодо прийняття пожертв Громадською організацією «Центр журналістських розслідувань «Сила правди» (надалі в тексті – Політика) основні поняття вживаються у такому значенні: 

1.2 Пожертва на здійснення статутної діяльності – це грошовий, матеріальний, або нематеріальний внесок, який передає Громадській організації «Центр журналістських розслідувань «Сила правди» (надалі в тексті – Центр) юридична, або фізична особа на добровільній основі для здійснення нею статутної діяльності, шляхом перерахування на відповідний банківський рахунок, який вказаний на вебсайті Центру, переданий готівкою (якщо відповідне передбачене Статутом та наказом «Про облікову політику» Центру), чи здійснений іншим передбаченим українським законодавством чином, не очікуючи отримати взамін будь-яке майно, послуги або іншу винагороду.

1.3 Юридична особа-доброчинець – це зареєстрована відповідно до законодавства України юридична особа, яка на добровільних умовах і без отримання взамін будь-якого майна, послуги або іншої винагороди передає Центру ресурси (фінансові, матеріальні, інформаційні тощо) для здійснення його статутної діяльності.

1.4 Фізична особа-доброчинець – це громадянин України або іншої країни, який на добровільних умовах і без отримання взамін будь-якого майна, послуги або іншої винагороди передає Центру ресурси (фінансові, матеріальні, інформаційні тощо) для здійснення його статутної діяльності.

1.5 Донор (донорська організація) – іноземні, міжнародні організації, державні установи інших країн, комерційні структури інших країн, громадські некомерційні організації (релігійні, наукові тощо) України та інших країн, приватні благодійні фонди інших країн, що надають громадянам та організаціям на добровільних умовах, некомерційній безповоротній основі ресурси (фінансові, матеріальні, інформаційні тощо) для здійснення статутної діяльності Центру.

1.6 Щорічний публічний звіт – це документ, в якому Громадська організація «Центр журналістських розслідувань «Сила правди» щорічно звітує про свою діяльність, надходження та використання коштів, в тому числі за грантовими проєктами, пожертвами, іншими джерелами надходження коштів, а також про досягнення та успіхи за попередній календарний рік. Усі щорічні публічні звіти публікуються на веб-сайті Центру і залишаються доступними там безстроково.

2. Мета та цілі політики

2.1 Мета політики полягає в створенні чітких, прозорих процедур щодо прийняття, обліку і використання пожертв на здійснення статутної діяльності від фізичних та юридичних осіб.

2.2 Цілі політики прийняття внесків Громадською організацією «Центр журналістських розслідувань «Сила правди»:

 1. Забезпечити прозорість у процесі прийняття пожертв, включаючи джерела, розміри та призначення пожертв.
 2. Гарантувати, що усі пожертви приймаються та використовуються Центром відповідно до законодавства України.
 3. Підтримати та зміцнити довіру донорів, доброчинців шляхом забезпечення відкритості та прозорості в процесі прийняття та використання пожертв.
 4. Захистити репутацію Центру, його незалежність та виключити можливе втручання у редакційну політику, запобігаючи прийняттю, надходженню пожертв, які можуть зашкодити репутації Центру або створити конфлікт інтересів. Встановити чіткі механізми відмови від пожертв у випадку, коли їх прийняття може шкодити діяльності, репутації, інтересам Центру.
 5. Забезпечити ефективне та етичне використання пожертв у відповідності зі статутними завданнями Центру.
 6. Визначити процедуру визнання та подяк донорам, доброчинцям за їхні пожертви на здійснення статутної діяльності Центру. 
 7. Забезпечити дотримання умов конфіденційності щодо інформації про донорів, доброчинців.

2.3 Під час реалізації політики Громадська організація «Центр журналістських розслідувань «Сила правди» керується Законами України «Про громадські об’єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про захист персональних даних», «Про медіа», іншими законами та нормативно-правовими актами. Усі можливі суперечності, неоднозначні трактування в цій політиці із українським законодавством трактуються відповідно до норм законодавства України.

3. Прийняття пожертв

3.1 Громадська організація «Центр журналістських розслідувань «Сила правди», відповідно до п. 6.4 Статуту, може приймати пожертвування на здійснення статутної діяльності від юридичних та фізичних осіб, які зареєстровані як в Україні, так і в інших країнах, незалежно від громадянства та національності з урахуванням застережень, які описані у пп. 3.3, 3.4, 3.5 Політики.

3.2 Збір пожертв на здійснення статутної діяльності Громадської організації «Центр журналістських розслідувань «Сила правди» є постійним і не обмеженим в часі. Прийом пожертв на здійснення статутної діяльності для реалізації окремих проєктів, напрямків діяльності може бути обмежений в часі, про що зазначається в описі такого проєкту чи напрямку діяльності. У разі надходження пожертв на здійснення статутної діяльності для реалізації окремих проєктів, напрямків діяльності, які уже закриті, або призупинені, отримані кошти зараховуються як загальна пожертва на здійснення статутної діяльності Громадської організації «Центр журналістських розслідувань «Сила правди».

3.3 Види пожертв.

3.3.1 Центр приймає пожертви на здійснення статутної діяльності від юридичних та фізичних осіб в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на відповідний банківський рахунок в гривні, або іншій валюті, який вказаний на вебсайті Центру, або повідомлений донору, доброчинцям в приватному порядку, переданий готівкою (якщо відповідне передбачене Статутом та наказом «Про облікову політику» Центру), чи іншим передбаченим українським законодавством чином. Для прийняття пожертв у безготівковій формі Центр може використовувати онлайн ресурси-посередники, на зразок «Patreon», Спонсорство «YouTube», «Buy Me a Coffee» тощо, а також підключати платіжні системи на зразок «Portmone», «WayForPay», «LiqPay» тощо для зручності збору пожертв. Пожертви, які здійснені у безготівковій формі шляхом використання онлайн ресурсів на зразок «Patreon», Спонсорство «YouTube», «Buy Me a Coffee», а також підключених платіжних систем на зразок «Portmone», «WayForPay», «LiqPay» не повертаються, за винятком випадків, описаних у розділі 3.6 цієї політики.

3.3.2 Центр приймає пожертви на здійснення статутної діяльності від юридичних та фізичних осіб в матеріальній формі шляхом передачі матеріальних цінностей від юридичних та фізичних осіб Центру та складання відповідного Акту приймання-передачі матеріальних цінностей.

3.3.3 Центр приймає пожертви на здійснення статутної діяльності від юридичних та фізичних осіб в іншій формі таким чином, який передбачений українським законодавством.

3.3.4 Центр може приймати пожертви на здійснення статутної діяльності для реалізації окремих проєктів, напрямків діяльності. Наприклад, для збільшення журналістських розслідувань, що викривають корупцію; аналітики про те, хто фінансує волинських політиків; для висвітлення інформації про зарплати волинських чиновників і держслужбовців; для висвітлення інформації про те, чим займаються і що роблять народні депутати у Верховній Раді; для висвітлення інформації про те, інформації про те, чи карають нетверезих за кермом, для висвітлення інформації про справи корупціонерів. Такі пожертви на здійснення статутної діяльності відповідно маркуються у призначенні платежу.

3.4 Застереження щодо донорів та доброчинців

3.4.1 Пожертви на здійснення статутної діяльності Центру не можуть здійснювати політичні партії, їхні осередки, в тому числі громадські організації, засновниками, або керівниками яких є політичні діячі місцевого, регіонального або національного рівня. 

3.4.2 Пожертви на здійснення статутної діяльності Центру не можуть здійснювати юридичні особи державної та комунальної форми власності, частка держави в яких перевищує 50%. 

3.4.3 Пожертви на здійснення статутної діяльності Центру не можуть здійснювати юридичні особи, що зареєстровані в Україні, або в інших країнах, якщо така юридична особа: 

 • була або є фігурантом журналістських розслідувань чи аналітичних публікацій Центру (в тому числі тих, які ще не опубліковані);
 • була або є фігурантом журналістських розслідувань інших медіа;
 • стосовно якої Центру відомо, що її посадові особи засуджені, або є фігурантами корупційних кримінальних проваджень;
 • належить, або пов’язана з фігурантами критичних публікацій Центру (в тому числі тих, які ще не опубліковані);
 • публічно висловлювалася на підтримку агресії Російської Федерації в Україні, співпрацювала з так званими утвореннями «ДНР» чи «ЛНР», російськими державними органами.

3.4.4 Пожертви на здійснення статутної діяльності Центру не можуть здійснювати громадяни Російської Федерації, в тому числі ті, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні, юридичні особи, що зареєстровані і здійснюють діяльність у Російській Федерації.

3.4.5 Центр залишає за собою право перевіряти донорів та доброчинців на предмет відповідності умовам цієї Політики. Відповідні повноваження покладаються на Правління Центру, або на інших співробітників за усною, або письмовою вказівкою Правління.

3.5 Розміри пожертв.

3.5.1 Суми пожертв на здійснення статутної діяльності Центру від донорських організацій не обмежуються.

3.5.2 Гранична сума або оцінка пожертви на здійснення статутної діяльності, який може бути здійснений Центру юридичною або фізичною особою-доброчинцем, що зареєстрована в Україні (окрім донорських організацій), впродовж одного календарного року не може перевищувати 56 888,95 гривень у 2023 році, або 5% фактичного річного бюджету року, що передує року, в якому здійснено такий внесок (у 2022 році – 56 888,95 грн), – одноразово, або частинами.

3.5.3 Суми пожертв на здійснення статутної діяльності Центру від юридичних або фізичних осіб-доброчинців, що зареєстровані в інших країнах (в тому числі донорські організації) з урахуванням застережень у п.3.4 цієї політики, впродовж одного календарного року не обмежуються.

3.6 Нез’ясовані та помилкові платежі.

3.6.1 У разі якщо Центр з якихось причин не може встановити дані відправника платежу (ПІБ, назва, інші ідентифікаційні дані), або такі дані відсутні, якщо впродовж 5 робочих днів з дня отримання такого платежу на адресу Центру не надходить лист-прохання щодо повернення помилково надісланих коштів, то такий платіж Центр автоматично розцінює як пожертву на здійснення статутної діяльності.

3.6.2 У разі, якщо платіж-пожертва на здійснення статутної діяльності Центру надійшов помилково з вини банку, або з інших причин, що підтверджено належно завіреним повідомленням від платника, банку, платіжної системи, то Центр зобов’язаний повернути такий платіж впродовж 30 календарних днів з дня отримання такого повідомлення.

3.6.3 Пожертви на здійснення статутної діяльності Центру, які надійшли від юридичних та фізичних осіб із порушенням застережень, які передбачені у п.3.4 цієї політики повертаються доброчинцю впродовж 5 банківських днів з моменту транзакції, або з моменту виявлення порушення, за винятком суми витрат на відповідні банківські операції (банківської комісії).

3.6.4 У разі надходження пожертви на здійснення статутної діяльності Центру, який перевищує суму, яка вказана у п.3.5 цієї політики, то частина суми, яка перевищує граничну суму, повертається доброчинцю, або питання стосовно прийняття такого внеску, залишення його на користь Центру виноситься на розгляд Правління Центру.

3.7 Відмова від пожертв

3.7.1 Центр залишає за собою право відмовитися від прийняття пожертви на здійснення статутної діяльності від юридичної чи фізичної особи-дорочинця, у разі, якщо прийняття такого внеску може зашкодити репутації Центру, зниженню довіри аудиторії до Центру, виглядатиме як намагання вплинути на редакційну політику Центру, або перешкодити підготовці чи публікації журналістських розслідувань, аналітичних досліджень, іншого контенту Центру, або ж навпаки – виключити можливість підготовки чи публікації журналістських розслідувань, аналітичних досліджень, іншого контенту Центру стосовно доброчинця, пов’язаних, афілійованих з ним осіб чи компаній. У такому разі Центр може не надавати пояснення чи обґрунтування такої відмови.

3.8 Облік пожертв

3.8.1 Усі пожертви на здійснення статутної діяльності обліковуються Центром відповідно до наказу «Про облікову політику».

4. Використання пожертв та прозорість

4.1 Усі отримані пожертви на здійснення статутної діяльності Центр може використовувати лише в законний спосіб на товари, роботи чи послуги, які спрямовані на досягнення мети та виконання завдань відповідно до Статуту. Зокрема, на ремонт, обслуговування офісної техніки, ремонт та придбання обладнання, хостинг веб-сайтів, оплату послуг оренди, зв’язку, отримання інформації для розслідувань та досліджень в офіційних легальних джерелах, транспортні витрати, оплату праці, гонорари персоналу, інші потреби.

4.2 Про отримання та використання пожертв на здійснення статутної діяльності Центр звітує у щорічних публічних звітах впродовж 6 місяців після завершення звітного року, або в інших публікаціях, дописах, повідомленнях, подяках, в тому числі у соціальних мережах, на вебсайті Центру. Наприклад, до 30 червня 2024 року – за 2023 рік. Усі щорічні публічні звіти публікуються на веб-сайті Центру і залишаються доступними там безстроково.

5. Подяка та визнання донорів і доброчинців

5.1 Здійснюючи пожертви на здійснення статутної діяльності Центру юридичні та фізичні особи-доброчинці визнають та погоджуються з тим, що назва або прізвище та ім’я доброчинця та сума здійсненого внеску може бути відображена у щорічних публічних звітах Центру, або в інших публікаціях, дописах, повідомленнях, подяках, в тому числі у соціальних мережах, на вебсайті Центру відповідно до комунікаційної стратегії.

5.2 Центр залишає за собою право надавати заохочувальні подарунки доброчинцям за регулярні пожертви на здійснення статутної діяльності Центру. В ролі такого заохочувального подарунка можуть бути речі з корпоративною символікою центру, як от ручки, чашки, блокноти, сумки, футболки, худі, магніти, листівки тощо. Рішення про присвоєння заохочувального подарунка доброчинцям приймаються Правлінням Центру. 

6. Конфіденційність

6.1 Здійснюючи пожертву на здійснення статутної діяльності Центру юридичні та фізичні особи-жертводавці дають згоду на обробку своїх персональних даних, які можуть стати відомі Центру з первинних джерел у частковому або повному обсязі: відомості про прізвище, ім’я та по батькові доброчинця, паспортні дані, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, нікнейм, адреса електронної пошти. 

6.2 Суб’єкт персональних даних здійснюючи пожертву на здійснення статутної діяльності надає Центру згоду на вчинення з персональними даними нижченаведених дій:

 • збір персональних даних до бази «База даних доброчинців Центру» в обсязі, необхідному для досягнення мети, що зазначена у п.2 цієї політики;
 • обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, знищення персональних даних, а також інші дії пов’язані з обробкою персональних даних, які необхідні для досягнення мети, що зазначена у п.2 цієї політики.

6.3 При обробці персональних даних Центр здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій. 

6.4 Здійснюючи пожертву на здійснення статутної діяльності Центру суб’єкт персональних даних повідомлений про те, що він (вона) у будь-який момент часу, письмово звернувшись до Центру, має право ознайомитися з персональними даними, які перебувають у володінні Центру, звернутися з проханням про надання додаткової інформації щодо зберігання і обробки персональних даних або ж вимагати внесення будь-яких необхідних змін до персональних даних для їх уточнення. 

7. Права та засвідчення доброчинців

7.1 Здійснюючи пожертву на здійснення статутної діяльності Центру юридична та фізична особа-доброчинець визнає та погоджується з тим, що така пожертва не дає можливості доброчинцю, пов’язаним, афілійованим з нею особам чи компаніям, впливати на: 

 • прийняття рішень Центром, редакторами чи авторами; 
 • на обрання тем для журналістських розслідувань, аналітичних досліджень, іншого контенту Центру; 
 • на хід підготовки журналістських розслідувань, аналітичних досліджень, іншого контенту Центру; 
 • на прийняття рішень про публікацію або відмову від публікації того чи іншого контенту; 
 • на будь-які інші рішення, дії Центру в процесі його статутної діяльності. 

7.2 Здійснюючи пожертву на здійснення статутної діяльності Центру юридична та фізична особа-доброчинець визнає та погоджується з тим, що така пожертва дає можливість доброчинцю:

 • пропонувати Центру теми для журналістських розслідувань, аналітичних досліджень, іншого контенту, водночас Центр залишає за собою право вирішувати на свій розсуд, чи брати такі теми в роботу, та відмовити у цьому;
 • переглядати щорічні публічні звіти на вебсайті Центру;
 • брати участь у публічних або закритих заходах, зустрічах, вебінарах Центру із, або для доброчинців;
 • бути членом спеціально створених чатів у соціальних мережах, e-mail розсилок для доброчинців Центру;
 • отримувати заохочувальні подарунки за регулярні пожертви на здійснення статутної діяльності Центру;
 • відкривати та вести персональні блоги на веб-сайті Центру;
 • користуватися базою досьє на веб-сайті Центру;
 • звертатися з листом про повернення пожертви на здійснення статутної діяльності Центру впродовж 30 календарних днів, якщо такий внесок здійснено помилково з вини банку, або з інших причин;
 • просити про вилучення згадок про доброчинця у щорічних публічних звітах Центру, або в інших публікаціях, дописах, повідомленнях, подяках, в тому числі у соціальних мережах, на вебсайті Центру;
 • дізнаватися про суму пожертв, які здійснив доброчинець на користь Центру.

8. Прикінцеві положення

8.1 Ця політика набирає чинності з моменту затвердження на засіданні Правління Центру. 

8.2 Зміни у цю політику вносяться шляхом затвердження нової редакції політики та затвердження її на засіданні Правління Центру.

8.3 Відповідальними за виконання і дотримання умов цієї політики є Правління Центру, в межах своїх повноважень – головний бухгалтер (підрядник з надання бухгалтерських послуг), головний редактор Центру, менеджер спільноти Центру, SMM-менеджер Центру.